Havlík, L. E., Dukljanská kronika a Dalmatská legenda - přeložili, vydali, ale zapomněli na autorská práva

27.08.2013 11:19

Přeložili a vydali, avšak nějak zapomněli, že existují ke knize autorská práva, která platí ještě 70 let po smrti autora, který zemřel v roce 2000. A  to měla vinná strana odvahu a drzost říci ústy překladatelky poškozené straně, ať si knihu koupí a zaplatí.

A propos, psát životopisný medailon o autorovi, o němž nevím zhola nic, je od překladatelky troufalost - proto to tak dopadlo!

L. Havlíková, Slovanský přehled 94/4, 2008, 628-629: Havlik, L.E.-Dukljanska hronika-recenze.pdf (861,8 kB)

A k tomu je ještě třeba dodat, že jediný exemplář srbského překladu Havlíkovy knihy v ČR skončil v knihovně Slovanského ústavu AV ČR, v.v.i.