Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

milé přítelkyně a milí přátelé,

naše uživatelky a  naši uživatelé,

 

vítáme Vás na webovských stránkách, které jsou určeny všem, kteří se zajímají o středověkou historii a kulturu Velké Moravy, o středověké dějiny jihovýchodní Evropy (Byzance a Balkánu) a o středověké dějiny Slovanů. Zabrousíme společně do vědních oborů, jako je moravistika, byzantologie, balkanistika či slovanská archeologie. A protože vše souvisí se vším a vše má své kořeny v (dávné) minulosti, neopomineme ani kritické šlehy do současné politiky.

Navštivte  naši e-knihovnu, v níž najdete texty k balkanistice a byzantologii.

------------------------------------

 • Marcus Tullius Cicero:

 • Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.

 • „Historie je svědectvím času, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života, zvěstovatelkou dávných dob.“


 • Sv. Metoděj, arcibiskup moravský:

 • Ni želězu ni ognju. (Nec ferro, nec igni.) "(Neustupujte) ani meči, ani ohni."


 • Al-Mas´údí: 

 • "Na svých cestách jsem se setkal s různými vládci, lišícími se svými mravy i názory stejně jako polohou svých zemí. Postupně jsem však shledal, že stopy věd již vymizely a jejich maják uhasl, neboť jejich vulgarizací upadla pečlivost a ztratilo se jejich skutečné pochopení. Všude vidíš jen marnivce, ignoranty a nedokonalé řemeslníky, kteří se spokojují s povrchními názory a jsou slepí vůči zjevné pravdě."


 • Carl Gustav Jung:

 • "Cítím, že ten, kdo jde vlastní cestou poznání, je povinen informovat společnost o tom, co na své objevitelské cestě nachází...O správnosti či nesprávnosti těchto jevů nebude rozhodovat kritika jednotlivých současníků, ale budoucí generace. Existují věci, které doposud pravdivé nejsou, snad se neodvažujeme jejich pravdivost odhalit, ale zítra pravdivé být mohou." 

 •  

Ambrose Bierce:

„Dějiny jsou záznam (vesměs falešný), událostí (vesměs bezvýznamných),

které způsobují vládci (vesměs padouši) a vojáci (vesměs hlupáci).“

 

Abba Eban:

„Dějiny nás poučují, že státy a národy se chovají rozumně, jakmile vyčerpaly všechny ostatní možnosti.“

 

Oscar Wilde:

„K dějinám máme jedinou povinnost – přepisovat je.“

 

G. K. Chesterton:

„Lidé, kteří tvoří dějiny, o dějinách nic nevědí. Taky je to poznat na tom, jaké dějiny dělají.“

 

 • Agatha Christie:

"Přítomnost má skoro vždy kořeny v minulosti."

 

 

Životní filozofie Agathy Christie:

Mám tři poklady, jež střežím a opatruji.

Ten první je láska. Ten druhý poklad je nikdy nic nepřehánět.

A třetí nebýt nikdy v ničem první na světě.

Díky lásce se přestaneš bát.

Tím, že nic nepřeháníš, budeš mít v zásobě dostatek síly.

A díky tomu, že nejsi první a nejlepší na světě,

můžeš stále rozvíjet svůj talent a nechat ho zrát.