Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

milé přítelkyně a milí přátelé,

naše uživatelky a  naši uživatelé,

 

vítáme Vás na webovských stránkách, které jsou určeny všem, kteří se zajímají o středověkou historii a kulturu Velké Moravy, o středověké dějiny jihovýchodní Evropy (Byzance a Balkánu) a o středověké dějiny Slovanů. Zabrousíme společně do vědních oborů, jako je moravistika, byzantologie, balkanistika či slovanská archeologie. A protože vše souvisí se vším a vše má své kořeny v (dávné) minulosti, neopomineme ani kritické šlehy do současné politiky.

 

Velká Morava Magna Moravia (hé megalé Morabia, Great Moravia, Grande Moravie, Velikaja Moravija, Großmähren) byl státní útvar Moravanů, který se rozprostíral v době svého největšího mocenského a politického rozmachu a kulturního rozkvětu v 9. století za moravského krále Svatopluka I. Velikého (871–894) na území dnešní Moravy, Nitranska, dolních Rakous, Vislanska a Čech.

 

------------------------------------

 • Marcus Tullius Cicero:

 • Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.

   

 • „Historie je svědectvím času, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života, zvěstovatelkou dávných dob.“


 • Sv. Metoděj, arcibiskup moravský:

 • Ni želězu ni ognju. (Nec ferro, nec igni.) "(Neustupujte) ani meči, ani ohni."


 • Al-Mas´údí: 

 • "Na svých cestách jsem se setkal s různými vládci, lišícími se svými mravy i názory stejně jako polohou svých zemí. Postupně jsem však shledal, že stopy věd již vymizely a jejich maják uhasl, neboť jejich vulgarizací upadla pečlivost a ztratilo se jejich skutečné pochopení. Všude vidíš jen marnivce, ignoranty a nedokonalé řemeslníky, kteří se spokojují s povrchními názory a jsou slepí vůči zjevné pravdě."


 • Carl Gustav Jung:

 • "Cítím, že ten, kdo jde vlastní cestou poznání, je povinen informovat společnost o tom, co na své objevitelské cestě nachází...O správnosti či nesprávnosti těchto jevů nebude rozhodovat kritika jednotlivých současníků, ale budoucí generace. Existují věci, které doposud pravdivé nejsou, snad se neodvažujeme jejich pravdivost odhalit, ale zítra pravdivé být mohou." 

 •  
 • Agatha Christie:

"Přítomnost má skoro vždy kořeny v minulosti."