Moravská historie / Moravian history

Osobnost / Personage

 

Doc. PhDr. Lubomír Emil Havlík, DrSc. (19252000)

Historik-medievalista / Historian-Medievalist

V roce 2019 si připomínáme 94. výročí jeho narození a 19. výročí jeho úmrtí. / In the year 2019 we commemorate 94th anniversary of his birth and 19th anniversary of his dead.

 

Curriculum vitae:

L. E. Havlík.pdf (122,5 kB)

 

Bibliografie / Bibliography:

Bibliografie do roku 1995 viz Moravský historický sborník - Ročenka Moravského národního kongresu 1995, Brno 1995, 40-72.

 

Webové stránky / Websites:

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=14836

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lubom%C3%ADr_Emil_Havl%C3%ADk

https://sk.wikipedia.org/wiki/Lubom%C3%ADr_Emil_Havl%C3%ADk

https://www.eqmoraviae.cz/obsah/zivotopis-docphdr-lubomira-emila-vilema-havlika-drsc-eqm-1-mistra-spolecenstvi-moravskych-ryti

https://www.znojmocity.cz/lubomir-emil-vilem-havlik-historik-mediavelista-vedecky-pracovnik-doc-phdr/d-1242/p1=1002

https://www.knihovnazn.cz/referaty/osobnosti-regionu/1505-havlik-lubomir-emil-1925-2000.html

https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/4507

 

 

Havlík, Lubomír E., Kronika o Velké Moravě

prebal-Kronika o Velke Morave.pdf (496,1 kB)

https://stavitele-katedral.cz/brno-nove-vydani-kroniky-o-velke-morave-lubomira-e-havlika/

https://www.klubknihomolu.cz/46895/treti-vydani-monografie-o-dejinach-velke-moravy/