Elektronická knihovnička pro studenty balkanistiky a byzantologie

 

L. Havlíková, Dějiny Balkánu (jihovýchodní Evropy) ve středověku, Praha - Brno: VLN 2014,  E-kniha-L.Havlíková, Dějiny Balkánu (jihovýchodní Evropy) ve středověku.pdf (4,6 MB)

 

L. Havlíková, Středověká historiografie slovanských národů jihovýchodní Evropy (Balkánu), 1.vyd., Praha - Brno: VLN 2016, E-kniha-L.Havlíková,Středověká historiografie slovanských národů Balkánu ( jihovýchodní Evropy).pdf (3,8 MB) (= Parrésia: Revue pro východní křesťanství IX–X, 2015–2016, 303-392, ISBN 978-80-7465-284-4, ISSN 1802-8209)

 

t         ByzSlav70-2012-Havlikova-Paulova-Hussey.pdf (1,1 MB)

ByzSlav71-2013-Havlikova-Paulova a Cyrilomet.tradice.pdf (803,6 kB)

ByzSlav72-2014-Havlikova-In vino veritas...pdf (1,7 MB)

ByzSlov3-2010-Havlikova-Avars,Slavs and Franks.pdf (100,9 kB)

ByzSlov5-2014-Havlikova-Illa imperatrix graeca.pdf (1 MB)

KL6-2013-Havlikova-Zprava o stavu.pdf (463,4 kB)

 
 

 

Zajímavé neelekronické publikace najdete v sekci "Fotogalerie".

https

 

 

h