Pět žen české byzantologie a balkanistiky / Five women of the Czech Byzantine and Balkan studies

Osobnosti / Personages

 

PhDr. Mgr. Lubomíra Havlíková, CSc. (1952)

Historička / Historian

Specializace / Specialization: Byzantologie a balkanistika / Byzantine and Balkan studies

Vedoucí byzantologického oddělení / Head of Department for Byzantine studies

Šéfredaktorka časopisu Byzantinoslavica / Editor-in-chief of Byzantinoslavica

Předsedkyně ČNBK a členka Valného shromáždění AIEB / President of the CNCBS and member of the General Assembly of the AIEB

 

Curriculum vitae a  bibliografie / CV and Bibliography

L.Havlikova-CV-Bibliography.pdf (224,1 kB)

ByzSlav70-2012-jubileum.pdf (91,7 kB)

Cvetler,Papyrologie 1981.pdf (1,2 MB)

 

Webové stránky /Websites:

Who is who in ČR 2007, Praha 2007, s. 411 etc.: https://www.whoiswho-verlag.ch/versionnew/tschechien/verlag/63.php?txt_Language=CZ&real_str_PersID=5603199&uniqueID=95da0807-334c-4c2f-958a-1807cd973359

Česká slavistika. Osoby a instituce, Praha 1999, 117: https://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=286-havlikova-lubomira-phdr-csc

https://moravia-magna-mmfh.webnode.cz/pet-zen-ceske-byzantologie-a-balkanistiky/

https://encyklopedie.brna.cz/home-m

mb/?acc=profil_osobnosti&load=18483

https://bios.marquiswhoswho.com/lubomira_havlikova/researcher/8228482

https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/slu-s/0106420

https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/6255

https://www.slu.cas.cz/zamestnanci/havlikova.htm

https://www.slu.cas.cz/6-cnbk.html 

 

Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. (1924–2014)

Klasicka filoložka / Classical Philologist

Specializace / Specialization: Řecká, byzantská a novořecká studia / Greek, Byzantine and Modern Greek Studies

Předsedkyne ČNBK a členka Valného shromáždění AIEB / President of the CNCBS and member of the General Assembly of the AIEB

 

Webové stránky /Websites:

https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%L.Havlikova-CV-P.pdf (85,9 kB)C5%BEena_Dost%C3%A1lov%C3%A1

https://www.ff.cuni.cz/2014/08/zemrela-vyznamna-predstavitelka-ceske-byzantologie-neogrecistiky-prof-ruzena-dostalova/

https://abicko.avcr.cz/2014/10/09/dostalova.htm

https://portaro.eu/huav/authorities/2408

 

Prof. PhDr. Věra Hrochová, CSc. (1933–1996)

Historička / Historian

Specializace / Specialization: Byzantologie a balkanistika / Byzantine and Balkan studies

Členka ČNBK / Member of the CNCBS

 

Webové stránky /Websites:

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Hrochov%C3%A1

https://portaro.eu/huav/authorities/8812

 

PhDr. Bohumila Zástěrová, CSc. (1915–1987)

Historička / Historian

Specializace / Specialization: Byzantologie a slavistka / Byzantine studies and Slavistics

Vedoucí byzantologického oddělení / Head of Department for Byzantine studies

Šéfredaktorka časopisu Byzantinoslavica / Editor-in-chief of Byzantinoslavica

Předsedkyně ČSBK a členka Valného shromáždění AIEB / President of the CSCBS and member of the General Assembly of the AIEB

 

Webové stránky /Websites:

 https://portaro.eu/huav/authorities/716

 

Prof. PhDr. Milada Paulová, DrSc. (1891–1970)

Historička / Historian

Specializace / Specialization: Byzantologie a balkanistika / Byzantine and Balkan studies

Šéfredaktorka časopisu Byzantinoslavica / Editor-in-chief of Byzantinoslavica

Viceprezidentka AIEB / Vicepresident of the AIEB

 

Webové stránky /Websites:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_Paulov%C3%A1

https://www.genderaveda.cz/prectete-si/ruzne-dalsi/stripky-zivota-profesorky-milady-paulove

https://www.iliteratura.cz/Clanek/29067/paulova-milada

https://abicko.avcr.cz/2011/10/10/

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-14626.html

https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/12455