Jak se dělá Index, aneb a já sám, vždycky sám

24.09.2014 13:33

 

Je politováníhodné, že Index k ročníkům 1-60 časopisu Byzantinoslavica, který měl vyjít v roce 2001 (viz Byzantinoslavica LX/2, 1999, 678), dosud nevyšel, ačkoliv  PhDr. L. Havlíková, CSc. (roč. 1-8, 25-30), PhDr. K. Stloukalová Korteová  (roč. 17-25) a PhDr. J. Vildová Kostićová (roč. 9-16) opsaly obsahy všech šedesáti ročníků časopisu a odevzdaly je koncem roku 2000 PhDr. V. Vavřínkovi, CSc., k dopracování. Posléze dotyčný přizval k další spolupráci na indexu postupně i M. Olšovského, J. Šlechtovou a V. Drbala.

 

Nedokončením a nevydáním indexů tak V. Vavřínek znehodnotil roční práci tří lidí a poškodil pověst časopisu Byzantinoslavica a Slovanského ústavu AV ČR, v.v.i..  Pověst časopisu a  akademického pracoviště poškodil rovněž ukončením vydávání mezinárodní anotované byzantologické bibliografie Byzantinoslavik v roce 1994 a  zastavením vydávání (suspendováním)  časopisu Byzantinoslavica po ročníku LX, 1999.

(Rukopis indexu uložen v SLÚ AV ČR, v.v.i.. Na nepublikovaný rukopis se vztahují autorská práva).