Jak se dělá Index, aneb a já sám, vždycky sám (byzantologický pomníček V. Vavřínka)

24.09.2014 13:33

 

Je politováníhodné, že Index k ročníkům 1-60 časopisu Byzantinoslavica, který měl vyjít v roce 2001 (viz Byzantinoslavica LX/2, 1999, 678), ještě dosud nevyšel, ačkoliv  PhDr. L. Havlíková, CSc. (roč. 1-8, 25-30), PhDr. K. Stloukalová Korteová  (roč. 17-25) a PhDr. J. Vildová Kostićová (roč. 9-16) opsaly obsahy všech šedesáti ročníků časopisu a odevzdaly je koncem roku 2000 PhDr. V. Vavřínkovi, CSc., k dopracování. Nedokončením a nevydáním indexů tak V. Vavřínek znehodnotil roční práci tří lidí a poškodil pověst časopisu Byzantinoslavica a Slovanského ústavu AV ČR, v.v.i..  Pověst časopisu i akademického pracoviště stejně tak poškodil ukončením vydávání mezinárodní anotované byzantologické bibliografie Byzantinoslavik v roce 1994 a rovněž tak ročníku LX, 1999, zastavením vydávání (suspendováním)  časopisu Byzantinoslavica samotného.

(Rukopis indexu uložen v SLÚ AV ČR, v.v.i.; i na nepublikovaný rukopis se vztahují autorská práva).

 

Viz také: L. Havlíková, Byzantologie. K vývoji světové, české a slovenské byzantologie, Parrésia 4 (2010) 215-251, zde 248, pozn. 133; eadem, Od reorganizace k reorganizaci. Role časopisu Byzantinoslavica ve vývoji české byzantologie v letech 1945-1963, Slovanský přehled 98 (2012) 189-207.

 

V roce 2017 jsme nuceni konstatovat, že Index k Byzantinoslavikám dosud nevyšel, ač PhDr. V. Vavřínek, CSc., Dr.h.c., přizval k další spolupráci na něm postupně M. Olšovského, J. Šlechtovou a V. Drbala.