Dějiny české paleoslovenistiky a byzantologie aneb jak se píše grant

08.10.2014 15:45

 

Dějiny české paleoslovenistiky a byzantologie, Praha 2003  (GA AV ČR IAA 0092001: řešitel grantu V. Vavřínek, 2000-2002)

(rukopis uložen u GA AV ČR a ve SLÚ AV ČR, v.v.i.)

Vypracovali a napsali:

1. část paleoslovenistická: † doc. PhDr. Z. Hauptová, CSc. (úvazek 10%), Mgr. V. Čermák, Ph.D. (úvazek 30%)

2. část byzantologická: PhDr. L. Havlíková, CSc. (úvazek 40%), PhDr. V. Vavřínek, CSc.  (úvazek 20%)          

PhDr. L. Havlíková, CSc., na  základě archivního výzkumu a archivního materiálu napsala a odevzdala PhDr. V. Vavřínkovi, CSc., kapitoly: I. Počátky české byzantologie (2. pol. 19. století - do vzniku ČSR); II. Vznik české vědecké byzantologie (vývoj od vzniku ČSR v roce 1918 - do roku 1945),  rozpracovanou část III. kapitoly o vývoji české byzantologie po roce 1945, kterou jako jedinou vypracoval bez poznámkového aparátu (43 s.) a bez  bádání v archívech ředitel SLÚ V. Vavřínek. L. Havlíková sestavila také bibliografii k byzantologickým kapitolám I, II, III. 

Je tristní, když ředitel SLÚ prezentuje práci dalších tří spolupracovníků jako svou, tedy pod svým jménem a ještě navíc využil doslovně některé pasáže z rozpracovaného a dodaného textu jiné autorky. Nevydáním rukopisu kolektivního díla V. Vavřínek znehodnotil práci dalších tří osob, kteří na publikaci participovali.

Pro GA AV ČR a SLÚ AV ČR, v.v.i., je důležitější řešitel, který řešil na grantu minimum, než skuteční neuvedení autoři textů.

Grant Dejiny ceske paleoslovenistiky a byzantologie.pdf

 

Vzkaz pro kompilátory a jiné uživatle nepublikovaného textu: také na nepublikovaný rukopis se vztahují autorská práva, i když jejich autoři nebyli sprostě uvedeni. Jen zloděj vydává cizí autorský text za svůj. Ale to není v akademických kruzích nic neobvyklého. Viz např. Magnae Moraviae fontes historici.