Novinky

Dějiny české paleoslovenistiky a byzantologie aneb jak se píše grant (Byzantologický pomníček V. Vavřínka a Slovanského ústavu)

08.10.2014 15:45
  Dějiny české paleoslovenistiky a byzantologie, Praha 2003  (GA AV ČR IAA 0092001: řešitel grantu V. Vavřínek, 2000-2002) (rukopis uložen u GA AV ČR a ve SLÚ AV ČR, v.v.i.) Vypracovali a napsali: 1. část paleoslovenistická: † doc. PhDr. Z. Hauptová, CSc. (úvazek 10%), Mgr....

Jak se dělá Index, aneb a já sám, vždycky sám (Byzantologický pomníček V. Vavřínka a Slovanského ústavu)

24.09.2014 13:33
  Je politováníhodné, že Index k ročníkům 1-60 časopisu Byzantinoslavica, který měl vyjít v roce 2001 (viz Byzantinoslavica LX/2, 1999, 678: Jak se dela index, aneb neni nade mne.pdf), ještě dosud nevyšel, ačkoliv  PhDr. L. Havlíková, CSc., PhDr. K. Stloukalová Korteová a PhDr. J. Vildová...

Ach, ty ženy velkomoravské a slovanské aneb kdo to umí, ten do dělá, kdo to neumí, ten to učí

24.04.2014 13:26
  Odpověď L. Havlíkové na:   Jiri_Borecky a vyjadreni_dr._Bocka.pdf (4,3 MB)  naleznete v časopise Konštantínove listy / Constantine´s letters 6/2013: http://www.ukm.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/2013/10/Kons%CC%8Ctanti%CC%81nove-listy-2013-text.pdf , s. 46-68.   Přehled...
Záznamy: 7 - 9 ze 14
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Když dva dělají totéž, není to totéž...Magnae Moraviae fontes historici I-V, operi edendo praefuit L. E. Havlík

23.03.2012 11:55
Magnae Moraviae fontes historici. Prameny k dějinám Velké Moravy. I. Annales et chronicae. Curaverunt Dagmar BARTOŇKOVÁ, † Lubomír HAVLÍK, Zdeněk MASAŘÍK, Radoslav VEČERKA. Vydaly Ústav klasických studií a Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Brno 2008 –...